Sve vesti
14. septembar 2017

Održani prvi sastanci u okviru projekta vršnjačke edukacije

Članovi udruženja “Avantura” koji su uključeni u projekat “Vršnjačka edukacija u sprečavanju dopinga u sportu” održali su prve sastanke u okviru pripremne faze. Mladi edukatori iz pilot projekta proći će proces obuke kako bi postali instruktori po gradovima Srbije gde će predavati grupi od 20 dobrovoljaca koji žele da postanu vršnjači edukatori. Kao deo obuke, instruktori su u Beogradu oformili grupu od 10 novih mladih edukatora iz srednje medicinske škole Nadežda Petrović. Sa njima će oformiti tačan model predavanja i programa za eduaciju u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Svim sastancima je prisustvovala dr Marija Anđelović ispred Antidoping agencije koja je partner u ovom projektu.
Prijatelji Avanture


ADAS